KONTAKT

Förfrågningar besvaras via mail till: info@ctwo.se
Order mailas direkt till: order@ctwo.se

Ridbanegatan 4, 213 77  MALMÖ
Telefon +46 40 689 14 50

Jörgen Carlsson
VD/Marknads- och försäljningsansvarig
Mail: jc@ctwo.se
Telefon +46 40 685 53 31
Telefon +46 70 869 64 84

Helene Pålsson
Kontorschef
Mail: hp@ctwo.se
Telefon +46 40 685 53 32
Telefon +46 73 201 14 63

Jessica Svensson
Order/Backoffice
Mail: jessica@ctwo.se
Telefon +46 40 685 53 33
Telefon +46 73 201 14 62

Johan Thelin
Backoffice
Mail: johan@ctwo.se
Telefon +46 40 685 53 34
Telefon +46 73 230 18 00

Charlotte Svensson
Media
Mail: charlotte@ctwo.se
Telefon +46 40 685 53 35
Telefon +46 73 201 42 01

Finland
Björn Åkerholm
Försäljning Finland
Mail: info@ctwo.fi
Telefon +358 (0)400 55 66 51

Norge
Jon Røed

Försäljning Norge
Mail: jon@bercato.no
Telefon +47 99 11 70 80

Danmark
Morten Sørensen

Försäljning Danmark
Mail: morten@kenmar.dk
Telefon +45 39625349
Mobil: + 45 40980507

Promotion Gallery Stockholm
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

Villa Gabel Oslo
Drammensveien 118
0273 Oslo

Promotion Gallery Fashion House Finland
Mikkolantie 1
00640 Helsinki

Safexs
James Baker
Mail: james@ctwo.se
T: +44 203 051 0702
M: +44 770 070 7170